Mọi ý kiến và đề nghị xin gởi về: webmaster@hqvn-ocs.org. Yêu cầu cho biết tên họ, khóa (nếu là cựu SVSQ/ TÐ Trần Hưng Ðạo), địa chỉ Email để chúng tôi hồi đáp.